Perhekoti Kärrynpyörä

Villiviikari ja Pikkumyy OY


Perhekoti Kärrynpyörä aloitti toimintansa Anjalassa vuonna 2012. Toimintamme laajentuessa siirryimme syksyllä 2021 Kausalaan.

Perhekoti Kärrynpyörä on kuusi paikkainen ammatillinen perhekoti. Tarjoamme lyhyt- sekä pidempiaikaista ammatillista perhehoitoa huostaanotetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille ja nuorille.

 

TILAT


Perhekoti sijaitsee Iitin Kausalassa rauhallisella omakotitalo alueella. Perhekoti on 255 neliöinen yhdessä tasossa oleva omakotitalo. Perhekodilla on jokaiselle lapselle oma huone, jonka sisustamiseen he voivat vaikuttaa.
Perhekodilla on mahdollisuus käyttää Luumäellä Pastjärven rannalla sijaitsevaa mökkiä.
Mökillä on erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn, ulkoiluun, kalastukseen, veneilyyn sekä uimiseen.
Mökillä on vene, sup-lautoja, kanootti sekä trampoliini. Lapsilla on mahdollisuus harjoitella mopolla, mönkijällä ja moottorikelkalla ajamista suljetulla alueella aikuisten valvonnassa.HENKILÖKUNTA

Perhekodin vanhempina toimii Sirpa ja Tapani Lehti. He asuvat ympärivuorokautisesti perhekodilla.

Sirpa on koulutukseltaan lähihoitaja, osaamisalanaan mielenterveys- kriisi- ja päihdetyö sekä sosionomi YAMK. Sirpalla ja Tapanilla on useamman vuoden kokemus tukiperheenä sekä perhehoitajana toimimisesta. Sirpalla on lisäksi usean vuoden työkokemus psyykkisistä ja sosiaalista vaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä sekä vanhempien tukemisesta.

 

Sirpan ja Tapanin lisäksi perhekodilla työskentelee sosionomi AMK, yhteisöpedagogi AMK sekä kaksi lähihoitajaa.

 

Perheeseen kuuluu kolme villakoiraa. Ronja on perheen hyvin arvonsa tunteva vanha rouva. Sanni toimii epävirallisena terapiakoirana ja on aina valmis leikkiin. Minttu tarvitsee pienen hetken tutustuakseen, mutta sen jälkeen hakeutuu syliin ja haluaa hellyyttä.


Arvot

TURVALLISUUS

Kannamme ammatillisen vastuumme ja tarjoamme palveluamme avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Jatkuvana tavoitteenamme on asiakkaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus sekä työn jatkuvuus. Kehitämme ammattitaitoamme ja etsimme uusia auttamismenetelmiä tuoreimman tutkimustiedon pohjalta.

KUNNIOITTAMINEN

Kunnioitamme asiakkaan ja hänen perheensä vapautta, vakaumusta, arvomaailmaa, elämäntapaa ja elämänhistoriaa. Työskentelyotteemme on asiakaslähtöinen ja kuuntelemme asiakkaan ja hänen perheensä tarpeita auttaaksemme heitä niissä asioissa, joissa he apua ja tukea tarvitsevat.

INHIMILLISYYS

Kohtelemme asiakkaitamme ammatillisesti korkeatasoisesti. Inhimillisyydellä tarkoitamme luottamusta, läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden luomista. Inhimillisyyteen kuuluu myös aito kiinnostus asiakasta kohtaan. Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan ainutkertaisina ihmisinä.

YKSILÖLLISYYS

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ainutkertaisina ihmisinä, joilla kullakin on ainutlaatuinen ja yksilöllinen elämänhistoriansa, nykyhetkensä ja tulevaisuutensa.

Toiminta-ajatus

Turvallinen ympäristö, pysyvät ihmissuhteet ja perhekeskeisyys edistävät hyvinvointia. Jokaisen lapsen ja nuoren yksilölliset erityistarpeensa huomioidaan.

Koulunkäyntiä tuetaan ja sitä pidetään tärkeänä. Teemme moniammatillista työtä lasta ja nuorta hoitavien tahojen kanssa. Tuemme lasten sosiaalisten suhteiden luomista sekä ylläpitämistä. Pidämme tärkeänä lapsen ja nuoren suhteita hänelle tärkeisiin ihmisiin. Kannustamme omien tunteiden esiintuomista.

Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin sekä yhdessä tekemiseen. Toiminta tarjoaa lapselle onnistumisen elämyksiä, vahvistaa itseluottamusta ja taitoa toimia ryhmässä sekä antaa välineitä ilmaista omia tunteita ja ajatuksia. Lasta autetaan löytämään häntä kiinnostava harrastus tai muu mielekäs toiminta” Luultavasti myrskyjä onkin vain siksi,
että niiden jälkeen saataisiin auringonnousu.”
-Muumipappa

Ota Yhteyttä

Osoite: Tuurinkorventie 35, 47400 Kausala

Puh: Sirpa Lehti 040 075 7169
Sähköposti: lehti.sirpa@pp.inet.fi

 

 

Ohjaajat: 040 354 5421
                 040 721 7534

Sähköposti: ohjaajatperhekoti@gmail.com

Villiviikari ja Pikkumyy OY

@ 2023 perhekoti kärrynpyörä