kärrynpyörä logo

Tukipalvelu Kärrynpyörä toimii Iitissä


Tervetuloa Tukipalvelu Kärrynpyörän sivuille!

 

Kärrynpyörä tarjoaa lyhyt- sekä pidempiaikaista ammatillista perhehoitoa huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille ja nuorille.  Tukipalvelu Kärrynpyörä on toiminut vuodesta 2012 lähtien alun perin Anjalassa Kouvolan taajamassa. Syksyllä 2021 perhekodin toiminta siirtyi Iittiin Kausalan taajamaan.

TILAT

Perhekotina on yhdessä tasossa oleva 250m² omakotitalo. Talo sijaitsee rauhallisella alueella muiden omakotitalojen ympäröimänä. Kausalan keskustaan on lyhyt matka ja sieltä löytyy tarvittavia palveluita.

Talo koostuu kahdesta osasta. Toinen on uudempi puoli ja siellä sijaitsee viisi lapsille tarkoitettua makuuhuonetta, saniteettitilat sekä aula, jossa on lasten käyttöön tarkoitettu tietokone ja pelikoneet, televisio sekä muita aktiviteetteja.

Toisessa päädyssä vanhemmalla puolella on perhekodin vanhempien makuuhuone, toimisto sekä yksi lapsille tarkoitettu huone. Näiden välissä on keittiö, pukuhuone, sauna ja pesuhuone. Lisäksi on olohuone ja kodinhoitohuone.

Perhekodilla on jokaiselle lapselle oma huone, jonka sisustamiseen lapsi voi itse vaikuttaa.

Perhekodin mökki sijaitsee Luumäellä Pastjärven rannalla.
Vietämme siellä paljon aikaa niin kesällä kuin talvella.
Mökillä on erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn, ulkoiluun, kalastukseen, veneilyyn sekä uimiseen.
Mökillä on vene, sup-lautoja, kanootti, trampoliini sekä vesitrampoliini.
Lapsilla on mahdollisuus harjoitella mopolla, mönkijällä ja moottorikelkalla ajamista suljetulla alueella aikuisten valvonnassa.


Tontilla on päämökki, saunarakennus, kota sekä kolme muuta majoitustilaa. Päämökissä on kaksi makuuhuonetta, tupa, ruokailuhuone sekä keittiö. Sauna sijaitsee eri rakennuksessa. Isoimmassa majoitusmökissä on tilat viidelle henkilölle,
yhdessä mökissä neljälle henkilölle ja pienimmässä mökissä kolmelle henkilölle. Kota sijaitsee näiden läheisyydessä

HENKILÖKUNTA

Perhekodin vanhempina toimii Sirpa ja Tapani Lehti. He asuvat ympärivuorokautisesti perhekodilla.

Sirpa on ensimmäiseltä koulutukseltaan kokki-kylmäkkö. Lähihoitajaksi hän valmistui 1997, mielenterveys- kriisi ja päihdetyön puolelta sekä sosionomiksi 2002. Hän suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 2011, jolloin tutkintonimikkeeksi tuli sosionomi YAMK. Sirpalla on useamman vuoden kokemus lastensuojelun puolelta, psyykkisistä ja sosiaalista vaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä sekä vanhempien tukemisesta.

Tapanilla ei ole alan koulutusta, mutta hän on käynyt Pride koulutuksen sekä hänellä on useamman vuoden kokemus tukiperheen isänä toimimisesta sekä sijaisvanhempana. Tapani on käynyt säännöllisesti ammatillisissa lisäkoulutuksissa.


Sirpan ja Tapanin lisäksi perhekodilla työskentelee ohjaajina sosiaali-,
terveys- ja kasvatusalan koulutuksen saaneita henkilöitä.
 
Tarvittaessa palkkaamme uutta henkilökuntaa lisää. 


Perheeseen kuuluu kolme villakoiraa. Ronja on perheen hyvin arvonsa tunteva vanha rouva. Sanni toimii epävirallisena terapiakoirana. Sanni rakastaa lelujen hakemista ja jaksaa loputtomasti juosta niitä hakemassa. Minttu on nuorin. Minttu suhtautuu epäilevästi vieraisiin ihmisiin ja haukkuu, mutta tutustumisen jälkeen hakeutuu syliin ja haluaa hellyyttä. 

Sirpan ja Tapanin lisäksi perhekodilla työskentelee ohjaajina sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutuksen saaneita henkilöitä.

kärrynpyörä logo

Arvot

KUNNIOITTAMINEN

Kunnioitamme asiakkaan ja hänen perheensä vapautta, vakaumusta, arvomaailmaa, elämäntapaa ja elämänhistoriaa. Työskentelyotteemme on asiakaslähtöinen ja kuuntelemme asiakkaan ja hänen perheensä tarpeita auttaaksemme heitä niissä asioissa, joissa he apua ja tukea tarvitsevat.

TURVALLISUUS

Kannamme ammatillisen vastuumme ja tarjoamme palveluamme avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Jatkuvana tavoitteenamme on asiakkaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus sekä työn jatkuvuus. Kehitämme ammattitaitoamme ja etsimme uusia auttamismenetelmiä tuoreimman tutkimustiedon pohjalta.

INHIMILLISYYS

Kohtelemme asiakkaitamme ammatillisesti korkeatasoisesti. Inhimillisyydellä tarkoitamme luottamusta, läheisyyttä ja yhteenkuuluvuuden luomista. Inhimillisyyteen kuuluu myös aito kiinnostus asiakasta kohtaan. Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan ainutkertaisina ihmisinä.

YKSILÖLLISYYS

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme ainutkertaisina ihmisinä,
joilla kullakin on ainutlaatuinen ja yksilöllinen elämänhistoriansa,
nykyhetkensä ja tulevaisuutensa.

Toiminta-ajatus

Perhekodilla on säännölliset arjen rutiinit, jotka luovat turvallisuuden tunnetta ja kasvuympäristön, jossa eheytyminen kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla on mahdollista. Arjen toimintojen avulla opitaan monia elämässä tarvittavia taitoja kuten itsestä huolehtimista, hyvät tavat ja muiden huomioon ottamista. Arjen toimintojen avulla opitaan myös tuomaan omia mielipiteitään esiin. 


Turvallinen ympäristö ja pysyvät ihmissuhteet kuten myös perhekeskeisyys edistävät hyvinvointia. Jokaisen lapsen ja nuoren omat yksilölliset erityistarpeensa huomioidaan.


Koulunkäyntiä tuetaan ja sitä pidetään tärkeänä. Tarvittaessa etsitään tarvittavia erityispalveluita. Pyrimme tiiviiseen yhteistyöhän lasta ja nuorta hoitavien tahojen kanssa. Tuemme lasten sosiaalisia suhteita sekä suhteita lapselle ja nuorelle tärkeisiin ihmisiin. Kannustamme omien tunteiden esiintuomista.

Lapselle pyritään löytämään häntä kiinnostava harrastus tai muu toiminta. Lasta tuetaan ja kannustetaan toimimaan harrastuksensa parissa pitkäjänteisesti. Pyrimme innostamaan päivittäin lasta liikkumaan ja ulkoilemaan. Perheen koirat lähtevät mielellään lenkkikaveriksi, kuten myös aikuiset.

Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin. Toiminnallinen tekeminen on tärkeää ja tähän kiinnitämme erityistä huomiota. Toiminta tarjoaa lapselle onnistumisen elämyksiä, vahvistaa itseluottamusta ja taitoa toimia ryhmässä sekä antaa välineitä ilmaista omia tunteita ja ajatuksia.

Ota Yhteyttä

Osoite: Tuurinkorventie 35, 47400 Kausala
Puh: Sirpa Lehti 040 075 7169 Tapani Lehti 040 8351962
Ohjaaja: 040 3545421
Sähköposti: sirpa.lehti@kärrynpyörä.fi