Tukipalvelu Kärrynpyörän arvot

Tukipalvelu Kärrynpyörän toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, asiakkaan kunnioittamiseen, tukemalla hänen osallisuuttaan.  Kärrynpyörässä työskennellään ammatillisesti ja tavoitteellisesti, lähtökohtana asiakkaan omat yksilölliset tarpeet ja toiveet, sekä moniammatillisissa työryhmissä sovitut yhteiset tavoitteet. 

Toimintamme on perhekeskeistä ja kodinomaista. Tavoitteenamme on löytää asiakkaasta; lapsesta/nuoresta, itsestään ja hänen sosiaalisesta lähiverkostaan voimavarat ja mahdollisuudet voittaa vaikeudet.

Keskeistä on lapsen/nuoren ja hänen perheensä kunniottaminen, ottaen huomioon heidän vapautensa, vakaumuksensa, arvomaailmansa, elämäntapansa ja -historiansa.

Tärkeää on lapsen/nuoren kokema fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus sekä jatkuvuus. Pyrimme inhimillisyyteen, joka sisältää luottamuksellisuuden, läheisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme; lapsista ja nuorista. Jokaista lasta ja nuorta kohdellaan ainutkertaisina ihmisinä.

260520093458.jpg