Leiritoiminta

Tukipalvelu Kärrynpyörä järjestää erilaisia leirejä eri teemojen puitteissa koulun lomien ja viikonloppujen aikana. Leirin teemana voi olla itsenäistyvän nuoren leiri, kalastusleiri tai vaikkapa seikkailuleiri. Leiritoiminnassa korostetaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Keskeistä leiritoiminnassa on ryhmässä toimiminen, vuorovaikutus sekä elämysten kokeminen. Leirin tavoitteena on tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä, vahvistaa itsetuntoa sekä saada vertaistukea. 

img_2953.jpg