Ryhmätoiminta

Kaikki nuoret eivät tarvitse tai hyödy ammatillisen tukihenkilön tapaamisista. Tällöin hyvänä vaihtoehtona voi toimia erilaiset nuorten vertaisryhmät. 

Ryhmätoiminnan ja ryhmän tavoitteena on tukea sosiaalisten taitojen kehittymistä, vahvistaa itsetuntoa ja itseilmaisua, saada vertaistukea sekä löytää mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.

Ryhmissä on erilaisia teemoja. Ryhmässä voidaan tutustua erilaisiin harrasteisiin ja kulttuuritarjontaan, sekä viettää mukavaa aikaa yhdessä. Ryhmässä voidaan keskittyä arjen hallintaan ja itsenäistymisen tukemiseen. Tarvittaessa ryhmiä järjestetään erikseen tytöille ja pojille. Ryhmän koko 4 - 6 lasta/nuorta. Ohjaajien määrä riippuu ryhmän koosta ja tarpeesta. Ryhmät kokoontuvat 2 – 4 kertaa kuukaudessa ryhmän teemasta ja kestosta riippuen. Ryhmän toiminnasta riippuen kerta tapaamisen pituus 2 – 4 tuntia.

Tyttö-, poika-, harraste- sekä itsenäistyvien nuorten ryhmät toimivat ympäri vuoden. Ryhmät aloitetaan aina kun niihin on ilmoittautunut vähintään 4 henkilöä. Muista teemaryhmistä informoidaan erikseen ennen niiden alkamista.

281220082398.jpg